เรื่องน่าดู

Advertisements

Leave a comment »

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศธ.ประกาศ 13 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งเป้าให้ได้ 84 แห่ง ภายในปี 54

วันนี้ (6 มิ.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 6 มิ.ย. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการประเมินศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง 999 แห่ง ปรากฏว่า ผ่านการประเมินเพื่อประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น 2.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี 3.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด 4.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.นครสวรรค์ 5.โรงเรียนปรินส์รอยแยลว์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 6.โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด 7.โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง 8.โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 9.โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 10.โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์ 11.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี 12.โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์ และ13.โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง

“ศธ.มีเป้าหมายให้มีศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 84 แห่ง ในปี 2554 เพื่อใช้เป็นศูนยการเรียนรู้ เป็นที่ศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาทั่วไป ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ประกอบกับ ศธ.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับปวงชนจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ เพื่อขับเคลือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้เกิดศูนย์ดังกล่าวด้านการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร นักเรียน ชุมชนท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนความรู้” นายชินวรณ์ กล่าว

อนึ่ง ปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 999 แห่ง โดยในปี 2554 นี้ สพฐ.กำหนดเป้าหมายจะขยายผลจำนวน 9,999 แห่ง พร้อมกำหนดให้มีศูนย์การเรียนรู้ 84 แห่ง นอกจากนี้ยังได้กำหนดขยายผลไปสู่สถานศึกษาทั่วไปตามนโยบายภายในปี 2556

Leave a comment »

มาตราตัวสะกด

Leave a comment »

ครูกระดานดำ กลายเป็นครูไฮเทค แล้วเด็กจะเป็นอย่างไร

 เมื่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศว่า ปี 2554 เป็นปีแห่งคุณภาพครู ขณะที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อครูและนักเรียนมากขึ้น เด็กหลายคนเริ่มเรียนหนังสือจากแผ่นซีดี ครู-อาจารย์สอนลงคอมพิวเตอร์ จนกลายเป็นครูไฮเทค แล้วเด็กจะได้อะไร ???   ครูเรือจ้างที่เคยพาศิษย์นั่งเรือข้ามฝั่ง จะถูกลบออกจากสารบบหรือไม่ แล้วอนาคตเยาวชนของชาติจะไปในทิศทางใด “ไทยรัฐออนไลน์” มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เข้ามาอิทธิพลต่อการเรียนการ สอนของครู ดร.มานะ กล่าวว่า ครูยุคใหม่จำเป็นต้องทันเทคโนโลยี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เรื่องการค้นคว้า หาข้อมูลใหม่ๆ เพราะเราสามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่จากต่างประเทศเร็วขึ้น ส่วนเทคนิคการนำเสนอ เทคโนโลยีใหม่ก็สามารถทำนักเรียนตื่นตาตื่นใจกับการสอนได้ โดยจะช่วยให้เด็กมีความสนใจและเรียนรู้ได้มากขึ้น แต่ครูยังต้องเรียนรู้ว่า เครื่องมือดังกล่าวมีทั้งคุณและโทษ   อ่านต่อ

Leave a comment »

Leave a comment »

Leave a comment »

ประชาสัมพันธ์

Leave a comment »